Udruženje/Udruga plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga/kirurga u BiH

Udruženje/Udruga plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga/kirurga u BiH

DOBRO DOŠLI

KARABEG

Poštovani članovi ,

Ispred Udruženja plastičnih ,rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH (UPREHBiH) želim Vas na početku pozdraviti. Ranije Udruženje plastičnih ,rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u BiH ,koje je bilo formirano 1999.g. razdvojilo se na Udruženje plastično-rekonstruktivnih hirurga i na Udruženje maksilofacijalnih hirurga 2011g.
Naše Udruženje je formirano na nivou Bosne i Hercegovine po odluci Ministarstva pravde BiH u maju 2011. (Originalna Odluka na web stranici Udruženja) . Novoformirano Udruženje UPREHBIH okuplja plastično-rekonstruktivne i estetske hirurge iz oba entiteta tj. cijele BiH.
Udruženje je član IPRAS-a , ESPRAS-a , BAPRAS-a i Udruženja ,,Fellows of science’’. ,,Fellows of science’’ okuplja Udruženja plastičnih,rekonstruktivnih i estetskih hirurga Slovenije,Hrvatske,Srbije i BiH .Napravili smo zajedničke kongrese 2013.u Sloveniji,2015. u Hrvatskoj i 2017.g. u Srbiji ,uz participaciju svjetskih autoriteta.Sljedeći kongres je 2019. u BiH.
Takođe,UPREHBiH je organizirao i VI balkanski kongres plastičnih,rekonstruktivnih i estetskih hirurga te suorganizirao Prvi Euroazijski kongres Melanom i kožni kanceri 2014.g.sa kolegama dermatolozima i onkolozima. U novembru 2016. godine, u Zenici je održan jednodnevni simpozijum UPREH/UPREK BiH sa međunarodnim sudjelovanjem, sa temama iz estetske hirurgije, onkologije, rekonstruktivne hirurgije i hirurgije šake.

Na sastanku predsjednika nacionalnih udruženja članica BAPRAS-a održanom u Beogradu 19.5.2017.g.za vrijeme X kongresa , kome sam bio prisutan kao predstavnik BiH, dogovoreno je da će se sljedeći ,XI kongres balkanskog udruženja održati 2019.g u Rumuniji. Za organizaciju  XII BAPRAS-a se razmatra,na osnovu našeg prijedloga, da se isti održi u BiH 2021.godine. Odluka će biti donešena u narednom periodu,o čemu ćete biti blagovremeno  obavješteni.

Predsjednik UPREHBiHa:
Prof dr Reuf Karabeg,specijalista opšte i plastično-rekonstruktivne hirurgije

NOVOSTI

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not spam in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty